Velkomen til Knutholmen og vår gjestehamn

Vi kan tilby sentral bryggeplass ved moderne brygge anlegg i ulike typar samt fastkai med stor kapasitet.

Hamneleiga inkluderar døgnleige, bosshandtering og wifi.

Knutholmen gjestehamn ligg sentralt til i Kalvåg.
Du har alle tenester som daglegvarer, frisør, galleri,
drivstoff, bosslevering, straum, vatn, propan.