Akademiet i Kalvåg

Sommarakademiet ønskjer å utvikle og knytte nasjonale og internasjonale nettverk innanfor kunst og kultur. Det er lagt særlig vekt på utveksling og samarbeid med landa i ”vesterled”.

Sommarakademiet tilbyr aktivitetar for dei som ynskjer oppleivingar innan kunst og kultur. Det vert arrangert kurs innan m.a. maling og flitting/toving. Dette er kurs som er opne for alle anten ein har erfaring eller ynskjer å lære seg noko nytt.

Konsertar, kunst utstillingar og turar kan ein oppleve i spesielle og særprega omgjevnader. Sjå eige program. Sommarakademiet startar kunstskulen i Kalvåg allereie i april/ mai. Her kan du delta på eit rikt antall kurs med profesjonelle lærarkrefter.

I samband med hjortejakta disponerar vi pr i dag 2 jaktvald. Flott og lett terreng. 2 X 4 km me to mindre plantefelt. På Knutholmen får du overnatting, mat og drikke, slakteplass og kjølerom.

Det er mogeleg å leige lokalkjend guide.

Les mere her….

Ta kontakt for meir informasjon.