Aperitif i Galleri Frøya

Her finn de mykje flott kunst og handtverk, med hovudvekt på arbeider i ull.

Galleri Frøya er bygd opp av Karin Flatøy Svarstad som har skiftande utstillingar gjennom året med hovudvekt på arbeider i ull. Karin held forskjellige kurs gjennom heile året samtidig som det vert jobba mykje med sommarakademiet kvar år. I Kalvåg er det etablert et kultursenter i de gamle butikklokalene fra 50-tallet. Her ligger Galleri Frøya, med verksteder, undervisningslokaler, butikk og Galleri Loftet med stor takterrasse.

Vi møter opp i galleriet, og får servert musserande vin, frukt og snacks. Orientering om galleriet samt mingling på dei ulike kunsttypane. Galleriet har og eige utsal.

Det er mogeleg med eigne føredragshaldarar, musikkinnslag e.l.